DE PRIMÆRE RANKING FAKTORERGOOGLE:

De fleste ved at søgemaskinerne anvender algoritmer til at rangere indhold og afgøre dets relevans i forhold til søgetermer og sætninger, som er mere og mere avancerede, og er i stand til at opveje og tag højde for flere og flere faktorer på en gang.

Mange har talt om at der er flere hundrede af disse rangeringsfaktorer eller ranking faktorer – men hvad er de, og hvorfor er de vigtige – og hvilke er vigtigst? Samt hvor meget ved vi om, hvor meget vægt der lægges på de forskellige?

Nogle ting ved vi med sikkerhed, og andre idéer omkring Googles ranking faktorer er mere spekulative. Mange elementer selv af de mere spekulative idéer plejer dog at vise sig at afspejle en stor grad virkelighed, om end ikke altid fuldt ud.

Vi vil dog stadig primært forholde os til de mest håndgribelige, som der er den mest solide base at anerkende som højere vægtede faktorer. Rækkefølgen er ikke nødvendigvis efter de højest vægtede, men i højere grad fra de mere håndgribeligt og åbenlyst betydningsfulde, til de mindre.

Faktorer der vedrører domænet

Søgeterm som første ord, inkluderet ord eller Exact Match/EMD i Top Level Domain eller subdomæne

Et domænenavn der eksakt matcher en søgeterm eller søgefrase (Exact Match Domain/EMD), giver stadig den væsentligste fordel; næst efter dette giver det også en fordel at have et domænenavn hvor søgetermen fremgår som det første ord, som igen er overlegent rangeringsmæssigt i forhold til et domænenavn hvor søgetermen blot fremgår, som igen er overlegent overfor et domænenavn hvor søgetermen ikke fremgår.

Søgetermens placering har en betydning; jo tættere på starten af domænenavnet, jo større fordel, og jo tættere på søgetermen domænenavnet er, jo større fordel.

Boostet ved at inkludere søgeordet i domænenavnet, og placere det så tæt på starten som muligt, giver dog ikke et lige så stort boost som det plejede at gøre. Men det har stadig en effekt.
Effekten af EMD er heller ikke så stor som den plejede at være, da ingen af disse effekter længere kan trodse et site af lav kvalitet. Hjemmesidens kvalitet vil være det afgørende ligemeget hvad, og hvis den er høj, vil disse rangeringsfaktorer kunne have en positiv effekt. Hvis hjemmesiden er af lav kvalitet, vil de blive tilsidesatte.

De samme forhold i Top Level Domain gør sig gældende i subdomænet, som i søgeord.domæne.dk – med den forskel at effekten i TLD selvfølgelig er større.

Registreringsperiode på domænet og offentlig tilgængelighed af WHOIS info

Jo længere registreringsperiode der er forudbetalt på et domæne, jo mere troværdigt er det typisk, og dette vægtes som en rangeringsfaktor i sig selv. Derfor skal domænets registreringsperiode gerne være på mere end et år af gangen.

Samtidig anses tilgængeligheden offentligt af WHOIS informationer om domænets ejer, som et vigtigt tegn på troværdighed. Hvis man skjuler de reelle WHOIS informationer, kan det være med til at fremstå som om man har noget at skjule, og bidrage til en mere utroværdig profil – selvom det ikke er afgørende i sig selv.

Identifikation på ejer af domæne, der før har været straffet for spam

Hvis ejeren af et domæne identificeres som ejer af andre domæner, der har spammet, eller som spammer generelt, gennem WHOIS informationerne, vil dette kunne påvirke rangeringen af det pågældende domæne negativt.

Lokal/national TLD ekstension eller domæne endelse

At have et .dk-domæne vil være en rangeringsfaktor for at rangere højt i søgeresultaterne i det pågældende land, men negativt for globale rangeringer.

Alderen på dit domæne eller anciennitet samt domænehistorik

Et domænes alder har en betydning, og anciennitet kan være en rangeringsfaktor, men den er ikke voldsomt stor.

Faktorer der vedrører sideindholdet

Søgeordet i titel-tagget

Sidens titel tag er sidens vigtigste indhold, næst efter selve sideindholdet; derfor er søgetermens tilstedeværelse i sidens titeltag, meget afgørende som rangeringsfaktor på siden.
Samtidig har det her også en betydning, som med søgeord i domænenavne, hvor søgeordet er placeret i sidens titel; jo tidligere i titlen, dvs. jo tættere på starten, jo stærkere performer det som rangeringsfaktor.

Søgeord i meta-beskrivelse

Søgeordets tilstedeværelse i meta-beskrivelsen er et relevanssignal; men det skal især ses som en afledt effekt af at det typisk øger organisk CTR, som i sig selv er en vigtig rangeringsfaktor for den pågældende landingsside.

Søgeord i overskrift/heading-tags

Overskrifter og heading-tags har en vigtig funktion i et dokument og et stykke indhold, da det er her delelementerne af indholdet klassificeres og indholdets struktur kommer fra. Den semantiske struktur der kan afledes for indholdet gennem dette har derfor en vigtig betydning, i forhold til relevans: tilstedeværelsen af søgetermer i heading tags er derfor et stærkt relevans signal.

Søgeordsfrekvens og indholdslængde

Frekvensen hvormed et søgeord fremgår har en vigtig betydning som relevanssignal; hvis søgeordet blot fremgår med en højere frekvens end nogen anden term (hvilket i sig selv typisk er en ret lav frekvens), agerer dette som et stærkt relevanssignal. Det er dog meget vigtigt, at frekvensen er ret lav, da keyword-stuffing, hvor frekvensen bliver for høj, er et spam signal.

Ifølge Yoast SEO, er den optimale søgeordsfrekvens på mellem 0.5 og 2.5%, og her er det allerede mere frekvent end nogen anden term i typisk semantisk indhold; for nogle få år siden var omkring 4.5% acceptabelt, men efter Google Panda opdateringerne, vil dette allerede træde ind i spam-territorie og tænde for spam-alarmerne hos søgemaskinerne.

Samtidig er indholdslængde overordnet set positivt korreleret med højere rangeringer, sammenlignet med kortere, overfladiske artikler. Dette giver god mening når man overvejer at mere indhold betyder mulighed for at dele flere informationer og give mere dybdegående værdi; men man skal huske på det kun har en betydning såfremt det er godt indhold, der er mere af – mere indhold, som går udover kvaliteten, vil ikke påvirke brugerens reaktion eller engagement positivt.

Lavere engagement er en kraftigere negativ rangeringsfaktor, og vil selvfølgelig trumfe indholdslængde i sig selv. Ellers kunne man publicere lange volapyk-tekster og få en fordel ud af det. Det vil derimod reducere dwell time, kvalitetsscore og øge afvisningsprocent.