Guide til Linkbuilding og Søgemaskineoptimering.

Sådan vækster du dit domænes popularitet!

Hvad er søgemaskineoptimering? Hvis internettet var et stemmesystem, ville de links der peger på et domæne være stemmerne – og stemmerne på domænet, afgøre dets position overfor andre domæner. Således er det med resultatsiderne på søgemaskiner.

Men en ting der gør sig gældende for dette stemmesystem, er at det på ingen måde er demokratisk. En stemme er ikke en stemme. Stemmer er meget forskellige, da der også er forskelligt antal og type af stemmer, på et domæne der linker over til et andet.

Det vil sige det er ønskværdigt, at få backlinks fra domæner, der selv har mange backlinks (fra domæner der har mange backlinks); og samtidig påvirker det alle disse domæners autoritet, hvor meget de selv linker ud til andre domæner.

Relationer mellem domæner

Ratioen mellem inadgående og udadgående links skal dermed være balanceret; hvis et domæne har en ratio, der er forskruet til det udadgående, bliver domænet anset for at være mere ”spam”-orienteret; at få et link fra et sådant domæne, skader et domæne mere end det gavner, da det bliver tolket som et ”spam” link – altså billig omtale.

Og så er der et tredje element, der er afgørende ved et links kvalitet, hvilket er tillids-faktoren. Det vil sige, hvor mange domæner, som folk har tillid til, der linker over til et givent domæne – og afgører hvor høj tillidsfaktor det har.

Hvis man forsøger at måle eller opstille en model for denne tillidsfaktor kan den være delvist arbitrært afgjort, altså ud fra en liste over de største domæner på internettet, som der generelt menes folk har tilld til, men det kan også afmåles på internetbrugeres egen adfærd overfor en længere række af større, mere velkendte domæner, og udregnes baseret på domænernes citationsmængder, ratio af ind og udadgående links samt relationer til hinanden.

Den slags aggregering af afmålinger på alle individuelle brugeres adfærd, er b.la. hvad søgemaskiner foretager sig, hvor de simplere modeller kan reproduceres for at give en indikation på søgemaskinernes vurderinger.

Søgemaskinerne har dermed  evnen til at vurdere hvor troværdige domæner er, hvor meget autoritet de har, hvor velkendte de er og i hvor høj grad der er tilfældige, eller ”spam” referencer på domæner.

Google og andre søgemaskiner anvender algoritmer til automatisk at analysere og vurdere disse faktorer og relationer, og kan ud fra det meget effektivt vise deres brugere, det indhold de leder efter, eller som der er højest sandsynlighed for de vil reagere positivt på.

På samme tid har Google og andre søgemaskiner også mulighed for selv at påvirke hvilke typer indhold de viser, og hvad folk bliver eksponeret overfor – der er en lang række direkte ranking signaler, baseret på forskellige parametre der kan måles på et givent domæne.

Men faktum er links i sig selv er en kæmpe faktor, og at man bare ved at kigge på domæne og domæneundersiders interrelationer gennem links, vil kunne sige rigtig meget om hvor troværdigt indholdet er, samt hvor stor sandsynlighed der er for, at det vil være interessant for brugere.

Disse algoritmer bliver kun bedre og bedre, og fokus forsvinder ikke fra links. Analysen af links er kun blevet mere intensiv over tid. Derfor er det afgørende at være på forkant med udviklingen, og prioritere linkbuilding som en af de vigtigste SEO mæssige opgaver.

Linkbuilding er et domæne og undersides forhold til omverdenen.

Linksignaler der bruges af søgemaskiner

Vi har ikke fuld indsigt i alle de metrikker og udregninger, der ligger bag ved hvordan en givne eller flere givne søgemaskiner tillægger værdi til links; men vi har stor indsigt i nogle af de vigtigste faktorer, og også indsigt der går udover dette og hen i nogle mindre elementer.

Samtidig har vi gennem årene opbygget en masse erfaring med hvordan søgemaskinerne opfører sig ved at observere dem i praksis, optage data omkring denne adfærd, og analysere på disse observationsdata. Dermed er der en masse begrundet viden omkring hvad søgemaskiner prioriterer.

Generel popularitet

Links stiger i vigtighed baseret på hvor stort, vigtigt og populært et domæne er. Hvis et site er populært og stort nok i sin indflydelse, vil det have en generelt høj mængde af links fra alle mulige forskellige kilder. Dette gælder f.eks. gratis indholdstjenester og vidensdelingsresourcer.

Lokal, niche eller emnebestemt popularitet

Her snakker vi en popularitet der er begrænset til et givent emnefællesskab, eller en topik, som andre også vil kalde en niche; altså et fællesskab om et specifikt emne, hvor folk deler en given interesse og deler viden, diskussion, indhold m.m. omkring den.

Relevansen af emnet et domænes websiteindhold er orienteret imod, er et ranking signal i sig selv i forhold til de søgeord og topikker, den er relevant for; og et link fra et relevant domæne vil overføre mere rangeringsværdi, for en side eller et domæne der prøver at rangere på de søgetermer og være relevant for den samme topik, end et link fra et tilfældigt eller generelt site.

Ankertekst

Anker teksten, eller den tekst der er repræsenteret, i et link der peger mod et domæne, hvor den mest velkendte ankertekst nok er ”klik her”, har en stærk effekt i forhold til at fortælle søgemaskiner at det site linket peger på, skal rangere højere for søgetermen i den tekst der er i linket.

Dette er også en af de mest velkendte ranking signaler, som medfører en straf og nedrangering af link og domæne værdi, hvis det overanvendes på en manipulativ måde.

Tillidsfaktor

Tillidsfaktor er de systemer, søgemaskiner bruger for at måle tillid og troværdighed af domæner. De bygger som regel på hvor mange links et domæne har fra, eller hvor mange led væk domæner er fra et sæt af ”nøgle” domæner der vurderes som værende troværdige.

Dette er altså links som f.eks. domæner på offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, og velgørenhedsinstitutioner, som nogle af de mest strålende eksempler.

Linkfællesskaber

Hvis man overfører ”rangeringsværdi” ved at linke over til andre domæner, siger det noget om, at man er i en form for fællesskab med de pågældende domæner; man bliver altså kategoriseret sammen med disse. Dette betyder også, at det er en meget dårlig idé at linke over til andre domæner af lav kvalitet, da man i så fald bliver klassificeret som værende i kategori med disse.

Friskhed

Signaler om rangeringsværdi forfalder som regel over tid, og da domæner og sider ofter falder i popularitet, stopper de ofte med at få nye backlinks over tid.

Derfor er det afgørende at få nye links hele tiden, da det er udviklingen over tid, og specifikt den seneste udvikling, der er den afgørende – om det er nedgang eller stigning, i forhold til den forudgående periode.

Hvor friske ens backlinks er, er derfor afgørende for at fortsætte en opadgående kurve og en positiv udvikling, og et godt sted rangeringsmæssigt.

Sociale delinger

Sociale netværk er eksploderede i aktivitet, og den primære aktivitet er deling af indhold.  Det diskuteres hvordan eller hvor højt præcis sociale delinger vægtes i forhold til rangeringssignaler, men der er ingen tvivl om at det er en vigtig og i stigende grad vigtig metrik.

Vigtigheden af sociale delinger

Der skete en voldsom stigning i sociale delinger og indflydelse fra sociale delinger på søgeresultaterne tilbage i 2011. Søgemaskiner begyndte at reagere på stigningen i sociale delinger og aktivitet, ved at inddrage disse som direkte rangeringssignaler, som vi også nu kalder sociale signaler.

Dette inkluderer f.eks. personliggjorte resultater, baseret på den sociale profil man er logget ind i, hvad der er i dens feed og hvad der deles i andre feeds i dets sociale netværk.

Sociale medier har dermed fået en meget direkte betydning for markedsføring på søgemaskiner. Jo større folks netværk på sociale medier er, og jo mere indhold de deler, jo mere sandsynligt er det, at dette indhold vises i andres søgeresultater.

Dette gør et kæmpe udslag, da det betyder at folk der har mange sociale følgere, er meget interessante for udgivere af indhold.

Et spørgmål der melder sig, er hvorvidt sociale delinger ”vægtes” på samme måde som backlinks. Dette er der ikke basis for at sige, men det er dokumenteret at sociale delinger påvirker rangeringer. Deres effekt anses dog ikke for at kunne substituere for links.

Grundlæggende linkbuilding strategier

Linkbuilding er ikke altid en eksakt videnskab, da det i meget høj grad handler om at vække menneskelig interesse og skabe relevans; og på samme tid er der teknikaliteter ved linkbuilding der kan være afgørende.

Men der er nogle grundlæggende strategier, som alle kan have sit sted – og det afhænger i lige så høj grad af websitet, som budgettet, samt egen kreativitet, hvilke strategier der er mest relevante.

Det er din opgave, hvis du arbejder med SEO, at afgøre hvilke af disse strategier der vil være mest relevante for dit website, og dit budget, samt din stil; men generelt vil det være tilrådeligt at bruge energi på alle disse tre områder og få så varieret en backlinkprofil som muligt, da det er det mest naturlige, og giver de bedste resultater i forhold til rangering på søgemaskiner.

Så snart der opstår et unaturligt mønster i et domænes backlinkprofil – så snart der er et mønster, der ikke er standard eller naturligt, som er manipulativt, vil dette eventuelt stå på skud for algoritmiske forbedringer og opdateringer, der bortfiltrerer og nedrangerer den værdi, der tidligere måtte være kommet ud af det – det er kun et spørgsmål om tid.

Derfor er et mål der ligger i opgaven selvfølgelig at holde det så varieret og naturligt som muligt, såfremt man ønsker at skabe noget langtidsholdbart. Og SEO kan i sig selv, og bør i sig selv, være en langsigtet proces, hvorfor det ikke giver ret meget mening, at tænke kortsigtet – en omfattende investering kan hurtigt blive værdiløs på den måde.

Her vil vi kigge på typerne fra mindst til mest værdigivende.