SEO Tip: Derfor skal du vise dine kundecases på din hjemmeside!

Få organisk trafik gennem content marketing der bygger på porteføjleindlæg, kundeudtalelser og casestudier.

En ting er at lave indhold der besvarer nogle udbredte spørgsmål inden for din branche; en anden ting er at rangere det højt på søgemaskiner og få indholdet fundet af de rigtige mennesker, især hvis du er en mindre virksomhed eller hjemmeside.

Og en anden ting er, hvorvidt dine bestræbelser på content marketing konverterer til flere kunder og meromsætning. Hvis det gør, hvor mange leads ville det så føre til? Og hvordan kan man kvantificere det på forhånd?

Ingen kan forudsige alting ned i detaljer, og content marketing er en strategisk beslutning, som kræver løbende tilretning af den valgte kurs, og hvor investeringen man foretager sig ikke kan begrænses til en bestemt tidsperiode – den skal ses som et aktiv.

For mindre lokale virksomheder, som har en begrænset kapacitet i forhold til hvor mange leads, de overhovedet kan håndtere, kan content marketing dog være en uhåndtérbar størrelse.

Overvejer du at arbejde med et nyt SEO bureau? Lad os give dig en gennemgang af, hvad der vil kunne løfte din forretning på Google med SEO. Besøg vores hovedside for SEO her.

Styrken i porteføljer

Hvilken content marketing strategi skal mn anvende som mindre og lokal virksomhed? Det handler i høj grad om at tage en strategisk beslutning i forhold til hvilket indhold man skaber og hvordan man promoverer det.

Hvad for noget arbejde udfører du for dine kunder, og hvem er dine kunder? Svaret på disse spørgsmål skal afsløre den rigtige strategi for din virksomhed.

Det er præcis indhold om hvad for noget arbejde du udfører, og hvem dine kunder er, der vil være interessant for nye potentielle kunder. Det er her din portefølje kommer ind i billedet. Ved at basere din content marketing indsats på en kundeporteføjle, tiltrækker du nye kunder der er i den samme slags branche, og du giver dem et konkret indtryk af dine eksisterende kunder og tidligere projekter.

Casestudier, anmeldelser, kundeudtalelser og porteføljeindlæg har alle potentialet til at udgøre en stærk tematisk basis for din content marketing. Overvej disse muligheder, og hvad der vil være mest relevant at gå i gang med for netop din virksomhed.

Semantisk volumen, topisk spændvidde og long-tail søgetermer

Disse 3 ting er afgørende SEO mæssige elementer af fordelene ved at gå ind og beskrive arbejdsprocesser mere indgående, med meget specifikke eksempler, set i modsætning til produkt- og ydelsesbeskrivelser, som typisk har et mere overordnet fokus.

Selve produkt- og ydelsessiderne beskriver hvad det er I arbejder med, men bliver ikke specifikke i forhold til det konkrete – du får en meget større topisk spændvidde, når du detaljebeskriver specifikke jobs du har udført indenfor dit forretningsområde.

Her vil du få mulighed for at rangere på long-tail søgetermer der matcher søgninger på meget mere specifikke behov, situationer og arbejdsopgaver.

For eksempel vil der være situationer hvor du beskriver en lokation, virksomhedsnavn og område, og en meget specifik arbejdsopgave, og dette vil rangere på søgninger omkring den specifikke arbejdsopgave i et bestemt område.

Samtidig kan der være andre der er interesserede i hvordan den pågældende virksomhed har fået udført arbejdet, som ikke kender til dig, men vil finde frem til dig gennem søgninger på den virksomhed og det eventuelle arbejde de er interesserede i at få udført.

Disse søgninger kan have lav volumen, men er meget specifikke med mange modifikationer, og derfor får du kun mulighed for at rangere på dem gennem specifikke beskrivelser; så er de til gengæld også nemmere at rangere på, da der ikke er lige så meget indhold målrettet mod dem, og på samme tid er søgeintentionen mere relevant end mere brede søgninger, fordi den er mere specifik.

Dermed opstår der et stærkere match mellem søgeintention og indhold, og du får flere relevante leads ind.

Social proof og troværdighed

En ting er SEO vinklen, og hvordan brugere kan finde dit indhold gennem søgemaskiner, samt hvordan det indhold du producerer påvirker hvem der finder dit indhold.

En anden ting er hvilken effekt det indhold, der har medført et match mellem en søgning og dit indhold, har på brugeren der læser/ser det, når de er landede på din side.

Hvordan kan dit indhold overbevise, motivere og opfordre til handling? Her er porteføljeindhold ekstremt relevant, da det taler direkte til din troværdighed, og skaber social proof gennem showcasing af andre kunder, som dermed bliver et blåstempel af dine ydelser.

Lige så relevant som SEO tænkning er i forhold til anskaffelse, skal selvsamme indhold tilbyde værdi og forholde sig til det der sker når brugeren er landet.

Porteføljeindlæg, anmeldelser, case studier og kundehistorier har en stor SEO mæssig værdi og udbyder på samme tid den information kunder har brug for, for at tage en kvalificeret beslutning om at gøre forretning med dig.

Ved hjælp af porteføljeindlæg er det muligt at differentiere sig fra alle konkurrenterne, der tilbyder de samme ydelser og ikke adskiller sig væsentligt nok til hinanden, til at give kunderne en klar præference. Ved at illustrere din erfaring og dine cases, fremviser du aktivt et stærkt omdømme, som med det samme adskiller dig fra andre og giver et klart incitament for at vælge A fremfor B.

Struktur for dine porteføljeindlæg

Brug en overordnet inddeling som udgangspunkt, hvor du forholder dig til det grundlæggende: problemet, løsningen og klientens feedback.

Indlægget behøver ikke være voldsomt langt, men kan tage udgangspunkt i at gennemgå et omrids af problemet, forklare løsningen mere detaljeret, derunder hvilke ydelser der var involveret, og hvilke professionelle metoder og tilgange I som virksomhed tog i brug, samtidig med en detaljeret forklaring af casens konkrete omstændigheder, såsom kundetypen, lokation, branche, område, markedssegment m.m.

Hvis du også kan få feedback fra kunden, og få kunden til at anmelde dine ydelser og din service i dette projekt, vil det tilføje et kæmpe element af social proof, og legitimisere dine ydelser samt opbygge din troværdighed. At anvende testimonials på denne måde vil forstærke dit brands omdømme kraftigt.

Forretninger går to veje – de ydelser du leverer, og din egen forståelse for hvad du laver, men også reaktionen fra kunden og problemet der blev løst. Det er en interaktion, og dit indhold skal reflektere dette hvis det skal være substantielt – få kundens feedback med indover, og vis at du indgår i en to-vejs dialog, og faktisk skaber resultater og tilfredshed.

Brug visuelt engagerende medier til at fremvise arbejdsprocessen, delmål og resultater – tag billeder og dokumentér hvad du foretager dig, imens du arbejder, for at opbygge materiale til et porteføljeindlæg eller ligefrem case study. Dette reducerer behovet for tekst. Illustrér altid hvor du kan, og vis i stedet for at fortælle.

Dette vil naturligvis kræve et godt samarbejde med kunden, dialog med kunden og tilladelse fra kunden til at bruge materialet og bruge fremgangen med deres projekt som materiale, men case studies og porteføljeindlæg kan samtidig vinkles til at vise en positiv side af deres virksomhed, og et succesfuldt projekt de har deltaget i – dermed har det også en PR værdi for dem.